Nan memwa Rebecca Landrith

Nan memwa Rebecca Landrith

Tanpri pran yon moman pou limen yon chandèl nan memwa Rebecca Landrith.
Click the image to light the candle

Yo te touye Rebecca 7 fevriye 2021, li te genyen 47 lane. Rebecca te blese 18 pa bal epi yo te abandone l sou bò wout la sou otowout ki 80 toupre Loganton, nan Pennsilvani. Yo prezante Rebecca kòm fondatè Angel Rock Public Relations and Branding. Li te yon defansè jistis sosyal, yon anbasadè mak, ak yon modèl ki t ap ede lòt moun ranfòse kominote yo epi li te yon defansè dwa fanm ak timoun. Rebecca te yon mànken nan Nouyòk ak yon vyolonis tou. Fanmi ak zanmi Rebecca yo te renmen li anpil.

Menm si soti Mile Run nan twouve li yon ti kras anndan limit Union County a, anpil moun k ap viv nan rejyon an konsidere zòn sa a kòm limit ki pi lwen Sugar Valley. Se poutèt sa, kòm yon òganizasyon ki pa gen objektif fè lajan, k ap milite kont vyolans, nou òganize yon vèy ak chandèl nan memwa Rebecca, nan komin ki kole ak Loganton nan.

Aktivite a ap fèt nan sant Loganton nan, nan War Memorial ki twouve l nan East Main Street toupre First National Bank lan, mèkredi 24 fevriye sa a 6è pm.

Nou envite ak ankouraje piblik la pou vin asiste l, men n ap fè w sonje y ap pran mezi pou pwoteje kont Covid-19 epi dispozyon pou mete mas ak kenbe distans sosyal yo ap ranfòse.

Tanpri limen yon chandèl nan memwa Rebecca.
 
Sonje non li e pa janm bliye li.